AANGEPAST OP VIPP

OVERZICHT

Totaaloverzicht van uw patiënten en cliënten, en hun relaties (contactpersonen, mantelzorgers, hulpverleners), alle contactmomenten met patiënten en cliënten, de patiënten/cliëntendossiers en alle relevantie data rondom de zorgdossiers.

STRUCTUUR

Beheersbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie door structurering van patiënten, cliënten, contactpersonen, zorgdossiers, zorgplannen en contactmomenten in één systeem onder te brengen. Ingericht volgens de Nictiz normen rondom ZIB's.

EEN VEILIGE OMGEVING

De Portal van Growtivity voldoet aan de standaarden die gesteld zijn door Nictiz en MedMij. Daarnaast voldoet de Portal van Growtivity aan alle gestelde eisen rondom VIPP. Zo is ons platform ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan de NEN7510 normen.

VOOR WIE

  • Patiënten
  • Cliënten
  • Zorgconsumenten
  • Zorgverleners
VOOR WIE

OVER GROWTIVITY’S PORTAL

Een patiënten- en cliëntenportaal is een plek waar patiënten, cliënten en andere zorgconsumenten persoonlijke gezondheidsgegevens kunnen verzamelen beheren en delen.Een patiënten- en cliëntenportaal is een omgeving waar u als zorgverlener uw patiënten en cliënten toegang verschaft tot hun eigen medische gegevens.

GROWTIVITY’S PATIËNT- EN CLIËNTPORTALEN

In een patiënten- en cliëntenportaal kunt u de gezondheidsgegevens van patiënten, cliënten en anderen beschikbaar stellen. In het ideale geval staan alle gegevens van de apotheker, huisarts, ziekenhuis cardioloog, diëtist maar ook de fysiotherapeut samen op een plek. Veelal wordt de ene plek gezien als een zogenaamde Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) waar de patiënt, cliënt en zorgconsument volledig regie over kan voeren. Alhoewel wij, burgers, recht hebben op onze eigen gegevens blijkt de uitvoering nogal een uitdaging te zijn. Vooral op het vlak van de automatisering cq digitalisering bestaat de nodige complexiteit.
Gelukkig is het initiatief genomen om tot een uniforme uitwisseling van gegevens te komen. Het onderlinge uitwisselen van gegevens is mede tot stand gekomen met de regels van MedMij.

De portal van Growtivity voldoet aan de standaarden die gesteld zijn door MedMij. Daarnaast is ons platform ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan de NEN7510 normen.

En, niet onbelangrijk, we hebben de eerste door auditors goedgekeurde portals, opgeleverd!

WAAROM EEN PORTAL?

Voor patiënten, cliënten en zorgconsumenten is de Portal een plek waar overzicht wordt gegeven van het ziekteverloop en alle onderzoeken en behandelingen. De patiënt, cliënt en de zorgconsument voert de regie over alle gegevens. Wie krijgt toegang tot welke gegevens en op welk moment wil je toegang tot deze gegevens weer blokkeren. Een ander voordeel van een Portal is dat iedere behandelaar een compleet beeld kan krijgen van de patiënt, cliënt en zorgconsument hetgeen het algemeen herstel van de patiënt/cliënt positief kan beïnvloeden. U, de zorgaanbieder, heeft de verplichting een Portal beschikbaar te stellen. VIPP compliant!

WAAROM EEN PATIËNTEN- EN CLIËNTENPORTAAL?

U, als zorgverlener, bent wettelijk verplicht om cliëntgegevens beschikbaar te stellen. De gedachte is om dat vooral via portalen te laten plaatsvinden. De portalen van Growtivity voldoen aan alle eisen en kunnen in uw huisstijl opgeleverd worden. En, gelukkig, u bent niet de eerste; het wiel is al uitgevonden en onze klanten maken er al gebruik van. Wel zo prettig!

PORTAL EN HET VIPP PROGRAMMA

Om het uitwisselen van gegevens versneld tot stand te laten komen is het stimuleringsprogramma VIPP tot stand gekomen. Middels subsidies en de door Nictiz vrijgegeven Basisgegevensset Zorg (BgZ) is duidelijk geworden waar een Portal aan moet voldoen. Alle zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) zijn door Nictiz vastgelegd. Op basis van deze ZIB’s kan een set van basisgegevens ontsloten worden vanuit zorgaanbieders richting de Portal. U, als zorgverlener, moet de cliëntgegevens kunnen aanbieden. Het liefst via een goedgekeurde portal. Daarvoor bent u aan het juiste adres bij Growtivity.

NIEUWSGIERIG?

NIEUWSGIERIG?

Dan nodigen wij u als zorgaanbieder van harte uit om door onze Portal demo omgeving heen te klikken.

Via deze link kunt u met de volgende cliëntgegevens inloggen:

  • Thomas.van.beek@growtivity.com
  • MijnPGO201801
Meer weten over onze PGO oplossing en wat zij kan doen voor uw organisatie?