GROWSAFE MAAKT U AVG PROOF

AVG PROOF

Salesforce gebruiken en eenvoudig voldoen aan de AVG richtlijnen? Growtivity heeft een Salesforce extensie ontwikkeld waarmee u voldoet aan de AVG vereisten.

ONLINE INZICHT

Met GrowSafe krijgen uw klanten online inzicht in de data die u van hen opslaat in Salesforce.

TRANSPARANTIE

Met de GrowSafe extensie biedt Growtivity organisaties transparantie en controle over hun klantdata.

VOOR WIE

  • Patiënten
  • Zorgconsumenten
  • Zorgverleners
  • Leveranciers
  • Relaties
VOOR WIE

OVER GROWSAFE

De GrowSafe extensie biedt u en uw klanten AVG dekking van Salesforce data

GROWSAFE MAAKT U AVG PROOF

Salesforce gebruiken en eenvoudig voldoen aan de AVG richtlijnen? Growtivity heeft een Salesforce extensie ontwikkeld waarmee u voldoet aan de AVG vereisten.
Met GrowSafe krijgen uw klanten online inzicht in de data die u van hen opslaat in Salesforce. Zij kunnen vervolgens aangeven welke data u van hen mag opslaan en, indien gewenst, een verwijderverzoek indienen. Vervolgens ziet u in uw Salesforce omgeving welke verzoeken er zijn en kunt u de data anonimiseren of verwijderen.

BEREID JE IN EEN HANDOMDRAAI VOOR OP DE AVG

Steeds vaker benutten bedrijven de kracht van gegevens om inzicht in hun klanten te krijgen en zo hun dienstverlening te verbeteren. Het is daarom van cruciaal belang dat ze verantwoording nemen voor het recht van iedere persoon op privacy en veiligheid. Met de GrowSafe extensie biedt Growtivity organisaties transparantie en controle over hun klantdata. Zo bent u sneller in staat om wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven, terwijl u toch de kracht van die gegevens kunt blijven benutten om op nieuwe manieren met uw klanten te communiceren.

WAT IS DE AVG?

De AVG is een nieuwe, uitgebreide Europese wet voor gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van toepassing wordt. De wet zet in op betere bescherming van persoonsgegevens in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen, toenemende globalisering en steeds complexere internationale stromen van persoonsgegevens. De verordening komt in de plaats van de huidige lappendeken van nationale wetten voor gegevensbescherming. Er komt dus één set regels die direct toepasbaar is in elke EU-lidstaat.

WAT REGELT DE AVG?

De AVG regelt de ‘verwerking’ van gegevens voor personen in de EU, dus het verzamelen, opslaan, overdragen of gebruiken van die gegevens. Elke organisatie die persoonsgegevens van personen uit de EU verwerkt, valt binnen het toepassingsgebied van de wet, ongeacht of de organisatie fysiek in de EU gevestigd is.
Belangrijk is dat bij de AVG het begrip ‘persoonsgegevens’ heel breed wordt uitgelegd en alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (ook wel ‘betrokkene’ genoemd) omvat.

OP WELKE MANIER VERANDERT DE AVG DE PRIVACYWETGEVING?

Personen in de EU krijgen meer rechten op het gebied van gegevensbescherming, organisaties moeten eventuele datalekken melden en voldoen aan extra eisen op het gebied van beveiliging. Daarnaast moeten organisaties zich houden aan extra voorwaarden op het gebied van profilering en monitoring. De AVG geeft de mogelijkheid om met vastgestelde standaardbepalingen de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU conform de wet te regelen. Organisaties die de verplichtingen van de AVG niet nakomen, kunnen een boete krijgen. De AVG zorgt dat handhaving centraal is geregeld, aangezien er een leidende toezichthoudende autoriteit bij grensoverschrijdende kwesties op het gebied van gegevensbescherming is aangewezen.

WAT BIEDT GROWSAFE U?

De GrowSafe extensie biedt de onderstaande AVG dekking van uw Salesforce data:

1. Grondslag
De grondslag voor dataopslag legt u veelal vast in uw voorwaarden of privacy statement.
Toestemming van de gebruiker kunt u met de GrowSafe expliciet vastleggen.
2. Zorgvuldigheid
Salesforce biedt u reeds veel op het gebied van “Privacy by design” Met GrowSafe voegt u daar een eenvoudig controle overzicht aan toe.
3. Verplichtingen
Wijzigingen van persoonsgegevens worden centraal door GrowSafe bijgehouden.
4. Rechten van betrokkenen
Misschien wel de belangrijkste functionaliteit, de GrowSafe extensie biedt uw klanten inzage, mogelijkheid tot rectificatie en de mogelijkheid om vergeten te worden.

MEER WETEN?

Weten of GrowSafe ook geschikt is voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met ons of download de brochure.

Meer weten over onze AVG extensie en wat zij kan doen voor uw organisatie?