WIJ ZIJN GROWTIVITY

Een ervaren partner in e-Health oplossingen voor zorgdienstverleners.

WAT WIJ DOEN

Aan de hand van het Design Thinking proces stellen wij e-Health applicaties samen, met behulp van door ons ontworpen bouwblokken. Dit doen wij op basis van het wereldwijde force.com platform.

HOE WIJ WERKEN

Door begrip te hebben van de persoon/patiënt en de stakeholders die binnen de zorg gebruik maken van de technologie, zijn wij in staat om een intuïtieve applicatie aan te bieden.

ONS DOEL

Met de collega’s van Growtivity willen we ervoor zorgen dat door het goed inzetten van de juiste technologie er meer tijd ontstaat om te besteden aan de zorg van cliënten en patiënten

E-HEALTH OPLOSSINGEN

Het zorgverleningsproces is complex. De oplossingen van Growtivity ondersteunen alle deze afzonderlijke stappen, maar wel zó dat ze elkaar aanvullen en versterken.

CRM VOOR ZORG

Registratie en beheer van de patiënten, betrokken artsen, medisch personeel en andere stakeholders.

 • CRM voor apothekers
 • CRM voor huisartsen
 • CRM voor labaratoria
 • CRM voor ziekenhuisen
 • CRM voor zorgorganisaties

PATIËNT OPLOSSINGEN

Op maat gemaakte oplossingen die uw relatie met uw patiënt beheersbaar, inzichtelijk en efficiënt maken. Middels een app aan de voorkant kan de patiënt zelf regie voeren over het vraagstuk wie toegang krijgt tot welke informatie.

 • Patiëntenbegeleiding
 • Patiëntencommunity
 • Patiëntenonderzoek

OPLOSSINGEN VOOR PROCESEFFICIËNTIE

Als zorgverlener wilt u zoveel mogelijk tijd besteden aan zorg. Onze zorgapplicaties geven u die mogelijkheid.

 • Arbo Case Management
 • Contracten Monitor
 • Letselschade applicatie
 • Legal Manager
 • Voorraadbeheer Medische artikelen
Wij maken de zorg graag makkelijker. Weten welke E-health oplossing bij u past?
DE MAATSCHAPPIJ DAT ZIJN WIJ

DE MAATSCHAPPIJ DAT ZIJN WIJ

Wij geloven in een mensgerichte aanpak. Dit geloof geldt voor onze organisatie, onze partners, onze klanten en de klanten van onze klanten. Met alles wat we doen, willen we mensen in elke denkbare manier ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen in relatie tot hun omgeving. Wij zijn erkend lid van het Pledge1 programma. Een wereldwijd programma waar bedrijven zich in verenigen die minimaal 1% van tijd of geld teruggeven aan de maatschappij. En laten we eerlijk zijn, iedereen kan 1% van zijn/haar tijd missen!

ONDERSTEUNING LETSELSCHADE

De Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade, kortweg NPVL, is onafhankelijk en werkt zonder winstoogmerk. NPVL biedt ondersteunende diensten vanuit een netwerk van ter zake kundige partners, met als ambitie de behandeling van letselschadeslachtoffers zo efficiënt en doelgericht mogelijk te laten verlopen. Daarnaast levert NPVL een bijdrage door de afhandeling van ongevallendossiers te vereenvoudigen en te versnellen, zonder dat daarbij de kwaliteit van dienstverlening uit het oog wordt verloren. Samen met Salesforce stellen wij kosteloos onze werkzaamheden en onze letselschade applicatie ter beschikking aan NPVL.

VOETBAL VOOR IEDEREEN

Growtivity is als donateur verbonden aan de stichting Amputatievoetbal en levert hiermee een bijdrage om een landelijke competitie op te zetten, alsmede het ontwikkelen en promoten van trainingsactiviteiten en- kampen voor geamputeerden. Het doel van de stichting is om voetbal te spelen op zowel nationaal als internationaal niveau.

THE ONLY WAY IS UP

Samen met 30 patiënten gaat GGNet de Mont Ventoux in Frankrijk per fiets beklimmen! Met dit initiatief sluit GGNet aan bij het actieplatform Herstel voor iedereen. Omdat juist bij psychische kwetsbaarheid de hoop op herstel jezelf kan overtreffen, kun je grenzen verleggen en prestaties van groot formaat leveren. Growtivity sponsort een van de wielrenners om deze fantastische prestatie te kunnen voltooien.

OP DE BRES TEGEN EENZAAMHEID

Samen met Salesforce heeft Growtivity een app ontwikkeld voor stichting Achtzaam om eenzame ouderen in kaart te brengen. Het resultaat leidt tot een gestructureerd patroon van aandacht.

ONZE SPIEREN VOOR DIE VAN ANDEREN

Via de stichting spier-voor-spieren doneren wij geregeld zodat wij mee kunnen dromen over een wereld waarin kinderen niet meer hoeven te lijden aan enige vorm van spierziekten. En dat met het simpel overmaken van geld.

PARTNERS

Wij geloven in een waardevolle en transparante samenwerking met onze partners.